Poletje v Tivoliju: Duo Ponte - KAVAL GROUP

Poletje v Tivoliju: Duo Ponte

DUO PONTE

Križišče/srečevališče 

Poleti se Ljubljana spremeni v križišče in srečevališče poti številnih popotnikov in turistov. V Tivoliju se bodo pred MGLC ob torkih zvečer križali in srečevali glasbeni vplivi iz celega sveta v izvedbi glasbenikov iz šestih držav. Vstop prost!

Duo Ponte

V torek, 9. julija, ob 20. uri

Pevko Aljo Petric in kitarista Damjana Stanišića je v duet povezalo raziskovanje glasbenega izročila raznolikih kultur po svetu. Korenine zasedbe Duo Ponte segajo v leto 2014, ko sta glasbenika združila ideje in svoje sodelovanje predstavila na prvih koncertih. Od tedaj aktivno nastopata na številnih slovenskih in tujih odrih. Z edinstvenimi avtorskimi aranžmaji sta ustvarila samosvoj umetniški izraz.

Zaradi  naklonjenosti poeziji ni bilo naključje, da sta glasbenika stopila v korak s pesniki Magdaleno Svetina Terčon, Simono Solina in Albertom Halászem, ki so leta 2016 izdali pesniško zbirko Vrvohodci.  Pestre in barvite glasbene priredbe zasedbe  Duo Ponte so poezijo dopolnile in ji vtisnile svojevrsten pečat. Skladba »Pomol« je bila v mesecu septembru 2017 izbrana in predstavljena v okviru javnega poziva »Imamo novo glasbo« (MK, RTV Slovenija). Zgoščenko Vrvohodci (december 2017) sta umetnika v sodelovanju z glasbenimi gosti in igralko Milado Kalezić premierno predstavila v Klubu Cankarjevega doma (marec 2018).

S pomočjo JSKD je decembra 2017 nastala tudi zgoščenka Korenine/Koreni, ki je namenjena ohranjanju in spodbujanju kulturne identitete pripadnikov srbske etnične skupnosti v Sloveniji. Glasbenika  s tem projektom preko nevidnega mostu stikata srbsko in slovensko kulturo in občinstvu preko sodobnega pristopa predstavljata glasbo, ki zazveni v povsem novem kontekstu.

Koprodukcija: Pinelina dnevna soba

Foto: Duo Ponte. Arhiv izvajalca.

-----ENGLISH-----

Crossroads / Meeting Point

In the summer, Ljubljana turns into a crossroads and a meeting point for many travellers and tourists. Various musical influences from all over the world will be crossing and meeting through the performances of musicians from six countries in Tivoli Park, in front of MGLC, on Tuesday nights. Admission free!

Duo Ponte

On Tuesday, 9 July, at 8 pm

Singer Alja Petric and guitarist Damjan Stanišić were joined into a duet through their research into the musical traditions of the diverse cultures around the world. The roots of the Duo Ponte ensemble date back to 2014, when the two musicians put their ideas together and presented their collaboration at their first concerts. Since then, they have been actively performing on numerous Slovenian and foreign stages, creating a unique artistic expression with their distinct original arrangements.

Because of their fondness of poetry, it came as no coincidence that the two musicians stepped together with the poets Magdalena Svetina Terčon, Simona Solin and Albert Halász, who published the Vrvohodci [Tightrope Walkers] poetry collection in 2016. The chequered and colourful musical adaptations of the Duo Ponte ensemble complemented the poetry, imprinting it with their own unique seal. In September 2017, their composition Pomol [The Pier] was selected and presented as part of the Imamo novo glasbo [We’ve Got New Music] public call (MK, RTV Slovenia). The two artists presented the Vrvohodci album (December 2017) for the first time at the CD Club of Cankarjev Dom (March 2018) in collaboration with music guests and actress Milada Kalezić.

Supported by JSKD, the Korenina/Koreni [Root/Roots] CD was also produced in December 2017, which aims to preserve and promote the cultural identity of the members of the Serbian ethnic community in Slovenia. With this project, the musicians connect the Serbian and Slovenian culture through an invisible bridge, presenting audiences with music through a contemporary approach that resonates in a completely new context.

Co-production: Pinelina dnevna soba

Photo: Duo Ponte. Archive of the artist.

KJE: GRAJSKO DVORIŠČE GRADA TIVOLI - CAFFE BIENALE

KDAJ: Torek, 09.07.2019 ob 20.uri

VSTOPNINE NI!


Vir MGLC

 


 Pridržujemo si pravico do sprememb ali odpovedi dogodkov!